Folow Us

Meet Our Creative Directors

Naman Shukla

Procurement & Production CEPT ALUMNUS; B.TECH (CIVIL)

Dharm Patel

Finance, Legal & Business Development CEPT ALUMNUS; B.TECH (CIVIL)

Aniket Patel

Corporates affairs CEPT ALUMNUS; B.TECH (CIVIL)

Meet Our Creative Minds

Varun Thakkar

Procurement & Project Head

Nilay Khatri

Senior Architect

B. K. Sah

Plant Incharge

Dhruv Vaghela

Site Engineer

Pravin Suthar

Junior Engineer

Yash Baldaniya

Designer

Piyush Parmar

Designer

Helly Patel

Designer

Trisha Jain

Designer

Vishal Solanki

Graphic Designer

Mahesh Bhesaniya

HR

Sanjay Dhanani

Accounts